Magdalena Staehle  
     
   
   
   
   
   
  Links Staehle  
   
     
     
   
   
   
     
   
     
       
    Norwid Geburtstag  
       
    Norwid Urodziny  
       
    Norwid Pielgrzym Pilger  
       
   

 

Installation
VADE MECUM
Bahnwärterhaus Esslingen Link

14.07.2012 – 30.09.2012

 

Instalacja
VADE MECUM
Dom Dróżnika Esslingen Link

14.07.2012 – 30.09.2012

   
         
   

 

Ich lade Sie ein zur Reflexion über das Überschreiten
von Grenzen und Begrenzungen,
über das Menschsein in statu viae (auf dem Weg).

 

Zapraszam do dzielenia się refleksjami
o przekraczaniu granic i ograniczeń,
o byciu człowiekiem in statu viae (w drodze).

   
     

 

 

 
     

Gestalten Sie die Installation VADE MECUM mit und senden Sie Ihre Überlegungen per Email an art@m-p-staehle.de oder per Post.

 

Proszę o współtworzenie instalacji VADE MECUM poprzez wysłanie przemyśleń emailem na adres art@m-p-staehle.de lub dorgą pocztową.

   
      Bahnwaerterhaus  
         

 

 

 

Zum Autor:

Cyprian Norwid
*1821 in Laskowo-Głuchy † 1883 in Paris

Polnischer Dichter, Denker, Bildhauer und Maler.
Lebte in:
Warschau
Rom
Berlin
Brüssel
New York
London
Paris

 

O autorze:

Cyprian Norwid
Ur. 1821 w Laskowie-Głuchach, zm. 1883 w Paryżu

Polski poeta, myśliciel, rzeźbiarz, malarz.
Mieszkał w
Warszawie
Rzymie
Berline
Brukseli
Nowym Jorku
Londynie
Paryżu

 

Więcej informacji na www.cypriannorwid.pl

   
         
   

 

XI.*
PILGER

Über den Ständen, gibt es auch  d e n _S t a n d e s - S t a n d
Wie ein Turm über die flachen Häuser
Ragt er hinaus, in die Wolken…

 

Ihr denkt, dass auch ich kein Hausbesitzer sei
Weil mein Haus beweglich ist
Aus Kamelshaut…

 

Doch ich – stehe fest bis in den Himmelsschoss
Während er meine Seele fort reißt,
Wie eine Pyramide!

 

Doch auch ich –  n u r _s o _v i e l _E r d e _b e s i t z e _i c h,
W i e _v i e l _m e i n _F u ß _ b e d e c k t,
S o _w e i t _u n d _l a n g e _i c h _g e h e!...

* 11. Element des Gedichtzyklus VADE MECUM von C. Norwid

 

XI.
PIELGRZYM

Nad stanami jest i _s t a n ó w - s t a n,
Jako wieża nad płaskie domy
Stercząca, w chmury...

 

Wy myślicie, że i ja nie Pan,
Dlatego że dom mój ruchomy
Z wielbłądziej skóry...

 

Przecież ja - aż w nieba łonie trwam,
Gdy ono duszę mą porywa,
Jak piramidę!

 

Przecież i ja - _ z i e m i _ t y l e _ m a m,
I l e _j e j _s t o p a _ m a _ p o k r y w a,
D o p o k ą d _ i d ę!...

* 11. Element Cyklu VADE MECUM C. Norwida